БУЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20114 смт.Буки Маньківського району Черкаської області вул. Центральна,28

тел. 32-2-42

РІШЕННЯ

12.01.2018 № 2-4/VІІ

Про бюджет об’єднаної

територіальної громади

на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України селищна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2018 рік:

– доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 19 693,354 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 19 577,654 тис грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 115,700 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

– видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 19 693,354 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади19 577,654 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 115,700 тис. грн.;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 19 577,654 тис. грн., та спеціальному фонду 115,700 тис. грн.. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 195,777 тис. грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком
№ 4 до цього рішення.

5. Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 1 836,797 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,

виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

7. Відповідно до ст. 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету об’єднаної територіальної громади;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтями 64, 72 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 та 72 Бюджетного кодексу України.

13. Якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади повноваження та виконання функцій або надання послуг, передбачається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету селищної ради, погодженим постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг,інвестицій,туризму, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади відділ фінансів та бухгалтерського обліку, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету, включаючи резервний фонд, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету селищної ради, погодженим постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг,інвестицій, туризму,міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків , у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету селищної ради, погодженим постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,промисловості підприємництва та сфери послуг, інвестицій,туризму,міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету на:

оплату праці бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

14. Доручити Буцькій селищній раді (її фінансовому органу) здійснювати у 2018 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

15. Надати право Буцькій селищні раді приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями селищної ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади.

16. Делегувати Маньківській районній раді повноваження, що стосуються:

здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів;

надання медичних послуг первинної та вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади;

укладання договорів за заявами суб’єктів господарювання про відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади.

17. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг,інвестицій, туризму, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків.

Селищний голова                                                                            С.С.Залізняк

Додаток_1_до_рішення_сесії від 12.01.2018 

Додаток_2_до_рішення_сесії від 12.01.2018

Додаток_3_до_рішення_сесії від 12.01.2018

Додаток_4-5 до  рішення сесії від 12.01.2018

Додаток 6 до рішення про бюджет від 12.01.2018

Пояснювальна записка від 12.01.2018