БУЦЬКА СЕЛИЩНА рада

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ Черкаської  області

РІШЕННЯ

«25» квітня 2018 року                                                             № 5-2/\/ІІ    

Про внесення змін

до рішення селищної ради

«Про бюджет об’єднаної

територіальної громади на 2018 рік»

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України селищна рада  В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення селищної ради від 12.01.2018 року № 2-4/VІІ «Про селищний бюджет на 2018  рік» із змінами та доповненнями внесеними рішеннями від 23.02.18 № 3-1/ VІІ, від 23.03.18 № 4-1/ VІІ.

1.1 Пункт 1 викласти у новій редакції:

«1. Визначити на 2018 рік:

— доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 19 777,454 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 19 661,754 тис грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 115,700 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

— видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 20 596,049 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 20 342,049 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 254,000 тис.  грн., в тому числі бюджету розвитку 138,300 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;

  • дефіцит бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 818,595 тис. грн., в тому числі дефіцит загального фонду у сумі 680,295 тис. грн. джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2018 року та дефіцит спеціального фонду в сумі  138,300 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 138,300 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду станом на 01.01.2018 року в сумі 40,000 тис. грн., вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду в сумі 46,700 тис. грн.. та передачу коштів із загального фонду до спеціального в сумі 51,600 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
  • профіцит бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 91,600 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 91,600 тис. грн., за рахунок передачі коштів загального фонду бюджету до спеціального фонду згідно з додатком № 2 до цього рішення.».

1.2  Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 20 342,049 тис. грн., та спеціальному фонду 254,000 тис.  грн., в тому числі по бюджету розвитку 138,300 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.».

1.3 Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 1 978,770 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.».

1.4 Пункт 6 викласти у новій редакції:

«6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, що фінансуються з бюджету розвитку в сумі 138,300 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.».

  1. Внести зміни і доповнення до додатків №№ 2,3,4,5,6 виклавши їх у новій редакції (додаються).
  2. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, з питань інвестицій, туризму, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків /Павленко В.Г./.

  Селищний голова                                                        С.С.Залізняк

Додаток_1_до_рішення_сесії від 25.04.2018

Додаток_2_до_рішення_сесії від 25.04.2018 

Додаток_3_до_рішення_сесії від 25.04.2018

Додаток_4-5 до рішення сесіїї від від 25.04.2018

Додаток_6_до_рішення сесії від 25.04.2018

Пояснювальна записка таблиця від 25.04.2018