БУЦЬКА СЕЛИЩНА рада
ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ Черкаської області

РІШЕННЯ
«14» червня 2018 року № 7-1/\/ІІ
Про внесення змін
до рішення селищної ради
від 12.01.2018 № 2-4/ VІІ «Про бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік»

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 72, 78 Бюджетного кодексу України селищна рада В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до рішення селищної ради від 12.01.2018 року № 2-4/VІІ «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» із змінами та доповненнями внесеними рішеннями від 23.02.18 № 3-1/ VІІ, від 23.03.18 № 4-1/ VІІ, від 25 квітня 2018 року № 5-2/\/ІІ.
1.1 Пункти 1,2,3,4,5,6 викласти у новій редакції:
«1. Визначити на 2018 рік:
— доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 20636,856 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 20521,156 тис грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 115,700 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
— видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 21486,785 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 20473,053 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 1013,732 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 898,032 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;
— профіцит бюджету об’єднаної територіальної громади загального фонду у сумі 851,332 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
— дефіцит бюджету об’єднаної територіальної громади загального фонду в сумі 803,229 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 898,032 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.»
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 20473,053 тис. грн., та спеціальному фонду 1013,732 тис. грн., в тому числі по бюджету розвитку 898,032 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.».
«4. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2018 рік в сумі 7956,820 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.».
«5. Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 2739,335 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.».
«6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, що фінансуються з бюджету розвитку в сумі 898,032 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.».
2. Додатки до рішення №№ 1,2,3,4,5,6 викласти у новій редакції, що додаються.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, з питань інвестицій, туризму, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків /Павленко В.Г./.

Селищний голова                                                                                                                                                     С.С.Залізняк

Додаток_1_до_рішення_сесії  від 14.06.2018

Додаток_2_до_рішення_сесії від 14.06.2018

Додаток_3_до_рішення_сесії від 14.06.2018

Додаток_4-5 до рішення сесії від 14.06.2018

Додаток_6_до_рішення_сесії від 14.06.2018