БУЦЬКА СЕЛИЩНА рада

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ Черкаської області

РІШЕННЯ

«23» березня 2018 року № 4-1/\/ІІ

Про внесення змін

до рішення селищної ради

«Про бюджет об’єднаної

територіальної громади на 2018 рік»

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України селищна рада В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення селищної ради від 12.01.2018 року № 2-4/VІІ «Про селищний бюджет на 2018 рік» із змінами та доповненнями внесеними рішенням від 23.02.18 № 3-1/ VІІ.

1.1 Пункт 1 викласти у новій редакції:

«1. Визначити на 2018 рік:

— доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 19 777,454 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 19 661,754 тис грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 115,700 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

— видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 20 546,049 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 20 383,649 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 162,400 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 46,700 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;

  • дефіцит бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 768,595 тис. грн., в тому числі дефіцит загального фонду у сумі 721,895 тис. грн. джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2018 року та дефіцит спеціального фонду в сумі 46,700 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 46,700 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду станом на 01.01.2018 року, згідно з додатком № 2 до цього рішення.».

1.2 Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 20 383,649 тис. грн., та спеціальному фонду 162,400 тис. грн., в тому числі по бюджету розвитку 46,700 тис. грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.».

1.3 Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2018 рік в сумі 7951,751 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.».

3. Внести зміни і доповнення до додатків №№ 2,3,4, виклавши їх у новій редакції (додаються).

4. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, з питань інвестицій, туризму, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків /Павленко В.Г./.

    Селищний голова                                                                                                          С.С.Залізняк

Додаток_1_до_рішення_сесії від 23.03.2018
Додаток_2_до_рішення_сесії від 23.03.2018
Додаток_3_до_рішення_сесії від 23.03.2018
Додаток_4-5_до_рішення_сесії від 23.03.2018
Додаток_6_до_рішення_сесії  від 23.03.2018