БУЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

РІШЕННЯ

«23» лютого 2018 року № 3-1/\/ІІ

Про внесення змін

до рішення селищної ради

«Про бюджет об’єднаної

територіальної громади на 2018 рік»

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України селищна рада В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення селищної ради від 12.01.2018 року № 2-4/VІІ «Про селищний бюджет на 2018 рік».

1.1 Пункт 1 викласти у новій редакції:

«1. Визначити на 2018 рік:

— доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 19 777,454 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 19 661,754 тис грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 115,700 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

— видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 20 243,661 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 20 081,261 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 162,400 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 46,700 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;

  • дефіцит бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 466,207 тис. грн., в тому числі дефіцит загального фонду у сумі 419,507 тис. грн. джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2018 року та дефіцит спеціального фонду в сумі 46,700 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 46,700 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду станом на 01.01.2018 року, згідно з додатком № 2 до цього рішення.».

1.2 Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 20 081,261 тис. грн., та спеціальному фонду 162,400 тис. грн., в тому числі по бюджету розвитку 46,700 тис. грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.».

1.3 Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2018 рік в сумі 5516,791 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.».

1.4 Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 1 928,770 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.».

1.5 Доповнити рішення пунктом 6 такого змісту:

«6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, що фінансуються з бюджету розвитку в сумі 46,700 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.».

2. У зв’язку з цим пункти 6-18 вважати пунктами 7-19.

3. Внести зміни і доповнення до додатків №№ 1,2,3,4,5 виклавши їх у новій редакції та доповнити додатком № 6 (додаються).

4. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, з питань інвестицій, туризму, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків /Павленко В.Г./.

Селищний голова                                                                                                  С.С.Залізняк

Додаток_1_до_рішення_сесії від 23.02.2018 

Додаток_2_до_рішення_сесії від 23.02.2018

Додаток_3_до_рішення_сесії від 23.02.2018

Додаток_4-5 до рішення сесії від 23.02.2018

Додаток_6_до_рішення_сесії від 23.02.2018