БУЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
«23» листопада 2018 року                                                                                                       № 13-7/VІІ

Про внесення змін
до рішення селищної ради 

від 12.01.2018 № 2-4/VІІ «Про бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік»

 

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 72, 78 Бюджетного кодексу України селищна рада В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до рішення селищної ради від 12.01.2018 року № 2-4/VІІ «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» із змінами та доповненнями внесеними рішеннями від 23.02.18 № 3-1/VІІ, від 23.03.18 № 4-1/VІІ, від 25 квітня 2018 року № 5-2/\/ІІ, від 14 червня 2018 року №7-1/VІІ, від 12 липня 2018 року № 9-1/VІІ , від 17 серпня 2018 року № 10-1/VІІ , від 18 жовтня 2018 року № 11-3/VІІ.
1.1 Пункти 1, 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції: «1. Визначити на 2018 рік:
— доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 21377,469 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 21226,769 тис грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 150,700 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 35,000 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
— видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 22252,740 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 21128,675 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 1124,065 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 1008,365 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;
— профіцит бюджету об’єднаної територіальної громади загального фонду у сумі 926,665 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
— дефіцит бюджету об’єднаної територіальної громади загального фонду в сумі 828,571 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 973,365 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.»
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 21128,675 тис. грн., та спеціальному фонду 1124,065 тис. грн., в тому числі по бюджету розвитку 1008,365 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.».
«4. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2018 рік в сумі 8079,944 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.».
«5. Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів об’єднаної територіальної громади у 2018 році у сумі 10377,334 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.»
«6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, що фінансуються з бюджету розвитку в сумі 1008,365 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.».
2. Додатки до рішення №№ 1,2,3,4,5,6 викласти у новій редакції, що додаються.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, з питань інвестицій, туризму, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків /Павленко В.Г./.

Селищний голова                                                                                                                                                                                                          С.С.Залізняк

 

Додаток_1_до_рішення_сесії13

Додаток_2_до_рішення_сесії13

Додаток_3_до_рішення_сесії13

Додаток_4-5_ріш13

Додаток_6_до_рішення_сесії13