БУЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

  «18» жовтня 2018 року                                                                                                                                                                                     № 11-3/VІІ     

Про внесення змін

до рішення селищної ради

від 12.01.2018 № 2-4/VІІ «Про бюджет об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік»

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 72, 78 Бюджетного кодексу України селищна рада  В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення селищної ради від 12.01.2018 року № 2-4/VІІ «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018  рік» із змінами та доповненнями внесеними рішеннями від 23.02.18 № 3-1/VІІ, від 23.03.18 № 4-1/VІІ, від 25 квітня 2018 року  № 5-2/\/ІІ, від 14 червня 2018 року №7-1/VІІ, від 12 липня 2018 року № 9-1/VІІ , від 17 серпня 2018 року № 10-1/VІІ .   

   1.1 Пункти 1,2, 4,5,6  викласти у новій редакції:

«1. Визначити на 2018 рік:

— доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 20872,269 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 20741,569 тис грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 130,700 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 15,000 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

— видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 21747,540 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 20618,875 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 1128,665 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 1012,965 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;

— профіцит бюджету об’єднаної територіальної громади загального фонду у сумі 951,265 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;

— дефіцит бюджету об’єднаної територіальної громади загального фонду в сумі  828,571 тис. грн. та спеціального фонду в сумі  997,965 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.»

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі               відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 20618,875 тис. грн., та спеціальному фонду 1128,665 тис.     грн., в тому числі по бюджету розвитку 1039,065 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.».

«4. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2018 рік  в сумі 8044,944 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.».

 «5.  Затвердити  перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів об’єднаної територіальної громади у 2018 році у            сумі 7174,875 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.»

«6.  Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, що фінансуються з бюджету розвитку в сумі 1012,965 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.».

  1. Додатки до рішення №№ 1,2,3,4,5,6 викласти у новій редакції, що додаються.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, з питань інвестицій, туризму, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків /Павленко В.Г./.

       Селищний голова                                                  С.С.Залізняк

Додаток_1_до_рішення_сесії 11

Додаток_2_до_рішення_сесії 11

Додаток_3_до_рішення_сесії 11

Додаток_4-5  до_рішення сесії 11

Додаток_6_до_рішення_сесії 11